11111
Strona główna Aktualności Blog Pułapka spójników

Pułapka spójników

Który z producentów sprzętu dysponuje technologią HD, a który nie?

Kiedy tylko firma Tandberg wprowadziła do swojej oferty pierwsze na rynku wideoterminale HD 720p, walczący o następne miejsca na podium konkurenci podnieśli alarm, że urządzenia marki Tandberg nie spełniają wymogów normy HD. Otóż dowodzili oni, że wideoterminale te nie są w stanie przetwarzać obrazu o rozdzielczości 1280x720 z częstotliwością większą, niż 15 klatek na sekundę, a to są osiągi poniżej progu HD. Rzeczywiście, norma FCC ATSC zaleca minimum 24 klatki na sekundę. Natomiast z dokumentacji opublikowanej przez firmę Tandberg nie wynika nic niepokojącego: jest tam cała lista obsługiwanych rozdzielczości aż do 720p oraz cały szereg częstotliwości odświeżania obrazu - 25, 30, 50 i 60 klatek na sekundę. A jednak praktyczne testy wskazywały, że zwiększaniu rozdzielczości do poziomu 720p towarzyszy spadek częstotliwości odświeżania obrazu do 15 klatek na sekundę, niezależnie od prędkości połączenia. Zachodziła obawa, że mamy tu do czynienia ze zjawiskiem, nazywanym w zespole Netix "pułapką spójników". Otóż wielu producentów publikuje listę osiągów swojego wyrobu w różnych kategoriach, a ponieważ te osiągi są uzyskiwane przez jedno i to samo urządzenie, poszczególne pozycje listy łączą spójnikiem "i". Kiedy jednak zbliżymy się do kresu możliwości technicznych tych urządzeń, okazuje się, że uzyskanie maksymalnych osiągów w jednej kategorii okupione jest pogorszeniem osiągów w innej. Zatem niektóre parametry powinny być raczej połączone spójnikiem "lub", niż koniunkcją. Indagowani o tę nieścisłość producenci zazwyczaj skutecznie bronią się tym, że nigdzie nie napisali, iż maksymalne osiągi we wszystkich kategoriach uzyskiwane są jednocześnie. A tymczasem wielu nabywców tak właśnie interpretuje użycie spójnika "i", a niekiedy decyzję o zakupie podejmują w nadziei, że właśnie te dwie cechy występują razem, bo jest im to do czegoś potrzebne. Oczywiście z powodu takiej nieścisłości z zakupu wycofać się już nie można - nawet wtedy, gdy lista wymagań zawarta była w specyfikacji warunków przetargu. Taki brak precyzji ze strony producenta czasem jest zupełnie przypadkowy, ale niekiedy jest to świadomy zabieg działu marketingu, który w ten sposób daje więcej czasu inżynierom na rozwiązanie problemu ograniczeń i np. udostępnienie nabywcom poprawionej wersji oprogramowania. Trudno znaleźć producenta, któremu się takie "przemilczenia" w dokumentacji nie zdarzają. Jako niezależny integrator jesteśmy w firmie Netix na to szczególnie wyczuleni, bowiem za niedopilnowanie takich nieścisłości na etapie projektu nabywca naszych usług mógłby mieć do nas uzasadnione pretensje. Warto też pamiętać, że najłatwiej paść ofiarą "pułapki spójników" w trakcie trwania wyścigu o wprowadzenie na rynek nowej linii produktów, bo w nowej technologii takich ograniczeń jest najwięcej. W miarę, jak kolejni producenci wprowadzali do swojej oferty pierwsze urządzenia HD, niemal u każdego z nich udawało nam się znaleźć taką "pułapkę". Wiele z tych ograniczeń po pewnym czasie jest usuwanych dzięki udostępnianiu poprawionego oprogramowania. Tak było np. w przypadku pierwszej linii mostków do wideokonferencji wielostronnych HD firmy Polycom: z handlowego opisu produktu wynikało, że obsługuje rozmaite scenariusze podziału ekranu w celu jednoczesnej prezentacji wielu uczestników spotkania (Continuous Presence) i że jest w stanie przetwarzać obraz o rozdzielczości 720p. Podczas konfiguracji okazywało się, że obie tezy są prawdziwe, ale nie jednocześnie. Dopiero kolejna wersja oprogramowania usunęła te ograniczenia.
Najczęściej takie nieścisłości są niezamierzone i wynikają z faktu publikacji parametrów i osiągów w sąsiednich wierszach tabeli bez wskazania, które z nich się wzajemnie wykluczają. Spójnik "i" jest wstawiany pomiędzy te osiągi nieświadomie przez większość czytelników. Na przykład najnowszy wideoterminal SONY reklamowany jest jako urządzenie przetwarzające obraz Full HD 1080i, a wyposażone w opcjonalny wielostronny mostek jest zdolne zestawić połączenie nawet z 5-cioma podobnymi wideoterminalami, łączącymi się poprzez sieć Internet lub ISDN, tworząc 6-ciostronną konferencję. Uważny czytelnik nie znajdzie jednak w tabelach niczego, co by wykluczało pomysł, że możliwa jest 6-ciostronna wideokonferencja Full HD 1080i poprzez sieć ISDN. A tymczasem maksymalna prędkość dostępnego dlań interfejsu ISDN wynosi 768 kbit/s, co nie pozwala nawet na jedno połączenie o jakości Full HD 1080i, a co dopiero 5 połączeń. Owszem, 6-ciostronne połączenie jest możliwe, ale tylko w protokole IP.
Flagowy wideoterminal HD firmy Aethra można wyposażyć w mostek, umożliwiający zestawienie 9-ciostronnej wideokonferencji. Ale jeśli prędkość połączeń zostanie podniesiona do 1 Mbit/s (tzn. do minimum dla HD 720p), to liczba stron spada do 3.
Po pokonaniu problemów z pierwszymi egzemplarzami właściwie wszystkie wideoterminale, reklamowane dziś przez producentów jako High Definition, są zgodne z normą HD. Lista producentów sprzętu wideokonferencyjnego HD obejmuje na dzień dzisiejszy firmy: Tandberg, Polycom, Sony, LifeSize i Aethra. Natomiast wraz z pojawianiem się nowszych, tańszych i bardziej zintegrowanych procesorów DSP lista producentów będzie się powiększać i dołączą do niej także firmy o mniejszej renomie. Tym ważniejsze stanie się dla potencjalnych nabywców unikanie wspomnianych "pułapek spójników".
DrukujEmail

Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla! CMS

bursa escort eskisehir escort antalya escort mersin escort istanbul escort