11111

Jak to działa

Wideokonferencja - okienka uczestników jednakowej wielkości

    Dzięki temu, że platforma wideokonferencyjna Vidyo od początku była optymalizowana do współpracy z siecią Internet, znakomicie sprawdza się przy transmisji przez to wciąż nieprzewidywalne, za to bardzo popularne medium. System pozwala realizować połączenia dwustronne oraz wielostronne, które mogą również być wzbogacane prezentacjami komputerowymi. Użytkownicy sami decydują o sposobie rozmieszczenia oraz liczbie wyświetlanych okienek z pozostałymi uczestnikami wideokonferencji. Okienko, w którym transmitowane są prezentacje komputerowe, może zostać "odczepione" od zestawu okien pokazujących obraz z kamer pozostałych uczestników i wyświetlone np. na drugim ekranie podłączonym do komputera.

Wideokonferencja - podział ekranu z wyróżnionym mówcą

   System działa w oparciu o architekturę gwiazdy z centralnymi wysokowydajnymi serwerami, umieszczonymi w centrach transmisyjnych. Funkcjonalnie centralne serwery podzielone są na:
-Portalowe - Umożliwiające użytkownikom dostęp do systemu z poziomu przeglądarki internetowej (obsługują między innymi takie funkcje, jak logowanie do systemu, dostęp do książek adresowych, inicjowanie i kontrolowanie połączeń) -  w praktyce pełnią więc funkcję graficznego interfejsu użytkownika;
-Sterujące strumieniami danych audio oraz wideo, których zadaniem jest w porozumieniu z każdym uczestniczącym w wideokonferencji komputerem dopasować parametry transmisyjne oraz jakość przesyłanego obrazu do warunków panujących w sieci oraz do wydajności poszczególnych komputerów.

   Wideokonferencja czterostronna wzbogacona prezentacją komputerowąWysoką odporność na błędy transmisji sieciowej platforma Vidyo zawdzięcza implementacji algorytmu kompresji obrazu o nazwie H.264 SVC, będącego rozszerzeniem uznanego w świecie wideokonferencyjnym algorytmu H.264 BP zwanego również H.264 AVC. Podstawą działania algorytmu jest rozłożenie informacji o kodowanym obrazie na kilka tak zwanych warstw, z których jedna, nazywana podstawową,  zawiera minimalne informacje o transmitowanym obrazie, podczas gdy pozostałe warstwy zawierają dodatkowe  "uszczegóławiające" informacje.  "Uszczegóławiające" warstwy zawierają między innymi informacje pozwalające  w połączeniu z informacjami z warstwy podstawowej zdekodować obraz o wyższej rozdzielczości, lepszej jakości lub większej częstotliwości odświeżania. Dzięki takiej warstwowej konstrukcji łatwe stało się płynne dopasowywanie jakości transmitowanego obrazu do możliwości poszczególnych uczestników wideokonferencji (zarówno dostępnej przepływności, jak również możliwości obliczeniowych wykorzystywanego komputera), poprzez proces "obierania" strumienia wysyłanego w kierunku uczestnika z warstw uszczegóławiających.  W systemie Vidyo decyzję o tym, jak dużo "warstw" informacji o obrazie przesłać do uczestnika, podejmuje centralny  serwer sterujący w porozumieniu z aplikacją użytkownika końcowego.  Ponieważ centralne serwery sterujące nie są w związku z takim podejściem obciążone czasochłonnym procesem przekodowywania (dekodowania, przygotowania nowego obrazu zawierającego informacje od części lub wszystkich uczestników i powtórnego kodowania tak przygotowanego obrazu) obrazu, uzyskujemy niezwykle małe opóźnienie w transmisji, średnio o około 200 ms niższe niż w systemach działających w oparciu o zestaw protokołów H.323 oraz kodowanie obrazu H.264.

Porównanie opóźnień transmisji wideokonferencyjnej

   Kolejną zaletą kodowania algorytmem H.264 SVC jest znacznie większa odporność na błędy w transmisji sieciowej. Użytkownicy biorący udział w wideokonferencji działającej w oparciu o kodek H.264 AVC "tolerują" obraz przy błędach w transmisji sieciowej nieprzekraczających około 5 % podczas gdy w przypadku wykorzystania kodeka H.264 SVC próg "tolerancji" przekracza nawet 50%. Skąd taka duża różnica pomiędzy tymi dwoma technologiami? 

Wpływ błędów transmisyjnych na jakość wideokonferencji dla H.264 SVC

   Sekret tak dobrych wyników uzyskiwanych na platformie Vidyo tkwi w warstwowej metodzie kodowania informacji o obrazie, dzięki której prawdopodobieństwo, że zakłócenie sieciowe pozbawi nas wszystkich informacji o danej klatce (rozłożonej pomiędzy różne warstwy) jest stosunkowo małe - co najwyżej na ułamek sekundy oglądany obraz, najczęściej niezauważalnie, rozmyje się lub częstotliwość odświeżania zostanie nieznacznie obniżona. W przypadku standardowego kodowania H.264 AVC dowolne zakłócenie sieciowe pozbawia nas co najmniej części informacji dla danej klatki, co w efekcie wyraźnie wpływa na jakość obrazu wynikowego.

Wpływ błędów transmisyjnych na jakość wideokonferencji - kodowanie H.264 AVC

DrukujEmail

Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla! CMS

bursa escort eskisehir escort antalya escort mersin escort istanbul escort